Deelname

De Provincie Utrecht werkt samen met een aantal partners aan de ontwikkeling van een biogashub. Voor het realiseren van de biogashub zijn we op zoek naar leveranciers van biogas.

Uw deelname aan dit initiatief kan betekenen dat u potentieel al uw biogas kwijt kunt aan het aardgasnetwerk.

Op dit het moment inventariseren wij de mogelijke locaties. Om tot een goede afweging te komen, moeten wij inzicht krijgen in de mogelijkheden en interesse in de provincie Utrecht. Wilt u daarom onderstaand vragenformulier invullen? Deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen in dit project worden gebruikt.

Wilt u deelnemen? Vul dan onderstaande vragenlijst in zodat wij een beeld krijgen waar de meeste interesse is voor deelname.

Wilt u op de hoogte blijven? Registreer u dan voor de nieuwsbrief.

De volgende stappen:

Na de inventarisatie op basis van de verzamelde informatie zullen 1 of 2 locaties met goede kansen worden geselecteerd. Mocht u kunnen aansluiten bij een kansrijke locatie dan zullen we u uitnodigen voor een kennismaking. Ook als er niet genoeg interesse in uw regio is, houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragenformulier: