Waarom een biogashub opzetten?

De reden om een hub op te zetten is dat fossiele grondstoffen eindig zijn en in Europees verband afspraken zijn gemaakt over de inzet van duurzame energie. Bio-energie kan hierin een groot aandeel innemen. Utrecht heeft een behoorlijk grote agrarische sector en een dicht wegennet. Vanwege dit wegennet is er ook een grote voorraad bermgras. Het gras kan in een vergistingsmachine worden verwerkt naar biogas.