Wat is een biogashub?

Een biogashub is een collectief biogasnet. Hierop kunnen meerdere producenten van biogas zich aansluiten om biogas gezamenlijk te zuiveren tot aardgaskwaliteit wat vervolgens via het net beschikbaar is voor bijvoorbeeld huishoudens. Zo besparen we fossiel aardgas.