Wat merkt de omgeving van de biogashub?

De impact van een hub op de omgeving is relatief laag. Bij een hub wordt alleen maar biogas opgewerkt, Er vindt geen vergisting meer plaats. De opwerking kan – afhankelijk van de gekozen installatie – tijdens de compressie van het biogas geluid veroorzaken (vergelijkbaar met een pomp). Natuurlijk wordt er met gas gewerkt en is het uitermate belangrijk om de veiligheid te garanderen. Dit soort installaties hebben dan ook altijd een uitgebreid veiligheidstraject en juist daarom wordt de samenwerking met partners als Stedin Diensten gezocht . Op dit moment is het type installatie nog niet bepaald, gedurende het project zal dit duidelijk worden en daarmee ook de impact op de omgeving met betrekking tot geluid en (brand)veiligheid. Zodra meer informatie bekend is, zal het op de website geplaatst worden.