Ondernemers doen mee aan inzamelstructuur bermgras

Mogelijkheden creëren om bermgras te vergisten tot biogas. Dat is één van de doelstellingen van dit Europese project dat de provincie Utrecht heeft opgepakt. Om een nuttige toepassing van bermgras financieel rendabel te maken, is samenwerking tussen ondernemers en overheden essentieel. Zo worden er kansen gecreëerd voor innovatieve ondernemers in de hele keten en ontstaat een win/win situatie.

Met betrokken partijen (onder andere brancheverenigingen) is de omvang van de stroom bermgras en de huidige wijze van (ver)werken in kaart gebracht. Vervolgens zijn voorstellen gedaan voor een andere vorm van contractering van maaien en verwerken. De voorkeur ging daarbij uit naar een samenwerking van opdrachtgevers. Op deze wijze wordt een groot volume bermgras aangeboden, waardoor investeringen eerder renderen. Op een paar punten is nog verdere uitwerking nodig. Zo is bijvoorbeeld nog niet helemaal duidelijk welke hoeveelheden bermgras er in korte tijd vrijkomen en wat de duur zou moeten zijn van de maai- en verwerkingscontracten.

De animo bij ondernemers, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat is groot. Maar liefst 25 betrokken partijen hebben aangegeven verder mee te willen werken aan de voorbereiding van de inzamelstructuur.

In juli 2013 zal het project “ Inzamelstructuur voor bermgras” worden afgerond met een door belanghebbenden te tekenen intentieovereenkomst om de structuur te gaan realiseren

Foto bijeenkomst

Eén reactie op “Ondernemers doen mee aan inzamelstructuur bermgras

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>