INTERREG IVB

Interreg IVB Noord West Europa is een financieel instrument van de Europese Cohesiefondsen. Het krijgt zijn geld uit het Europese Fond voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Hiermee stimuleert Interreg transnationale projecten. Doelstelling is om innovatieve manieren te vinden om regionaal vermogen optimaal in te zetten en gezamenlijk gedeelde problemen van de lid staten, regio’s en overheden aan te pakken. In totaal heeft de EFRO 355 miljoen beschikbaar gesteld voor de regio Noord West Europa. Het Arbor project is een van de gesponsorde projecten in dit programma.