LTO Noord

LTO Noord is dé belangenbehartiger van de agrarische sector en staat voor een sterke inkomenspositie van haar leden. Duurzame energie is daarin een speerpunt. LTO Noord biedt haar leden objectieve informatie en faciliteert initiatieven en innovaties. Ook op het gebied van vergisting. LTO Noord ziet potentie in de ontwikkeling van een biogashub ondanks de tegenvallende rendementen van vergisting op dit moment. LTO Noord zal met haar kennis en ervaring bijdragen aan een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers.