Provincie Utrecht

Kennis en innovatie, een duurzame economie en duurzame energie zijn belangrijke speerpunten voor de provincie Utrecht. In het Interreg project ARBOR komen deze drie samen. Als partner van dit project neemt de provincie Utrecht initiatief om biomassa beter te benutten voor het opwekken van duurzame energie. Dat gebeurt in drie deelprojecten: inzameling van bermgras, vergisting van bermgras en de afzet van het biogas door middel van een biogashub.

De provincie vormt de bestuurlijke schakel tussen de rijkoverheid en de 26 gemeenten in de provincie en heeft daarmee belangrijke taken op het gebied van coƶrdinatie, planning en visie. De provincie is aanspreekpunt voor pers en publiek, RoyalHaskoningDHV is aanspreekpunt voor ondernemers en agrariƫrs.