Project “rendabele inzamelstructuur bermgras” gestart

In Maart 2013 is het project “rendabele inzameling bermgras” van start gegaan. Dit project is, naast het project biogashubs,  één van de drie projecten die in de provincie Utrecht worden uitgevoerd in het kader van het ARBOR EU-programma. Met de drie deelprojecten wordt ingezet op een ketenaanpak: het verkrijgen van grondstoffen, de productie van biogas en de afzet daarvan.

In dit project worden de mogelijkheden onderzocht om een inzamelstructuur op te zetten waarmee het bermgras en andere grassen (bijv.  natuurgras) een duurzame bestemming krijgen, zoals (droog)vergisting voor energie opwekking of grondstof voor processen ten behoeve van de Biobased economy. Om dit voor elkaar te krijgen zullen alle relevante actoren moeten samenwerken. De provincie Utrecht neemt de rol van verbinder, facilitator en aanjager op zich.

Doel van het project is om samen met relevante actoren (ondernemers, natuur-en bermbeheerders) de voorbereidingen te treffen om een rendabele structuur voor bermgras en andere grassen te organiseren. Hierbij kunt u denken aan wijze van contractering, inzameling, voorbewerking, opslag en eindverwerking. Het project heeft betrekking op de provincie Utrecht en de Gooi – en Vechtstreek. Deze samenwerking moet leiden tot een consortium die hier vervolgens mee aan de slag gaat.

Indien u interesse heeft om in het project betrokken te worden of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Lars van Doremalen via lars.van.doremalen@rhdhv.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>