Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen met de antwoorden over biogas, biogashub en de ontwikkeling van het project.

Heeft u een andere vragen? Via onderstaande formulier kunt u contact met ons opnemen, wij sturen u een reactie binnen 5 werkdagen en plaatsen algemene informatie op site.

Wat is een biogashub?

Een biogashub is een collectief biogasnet. Hierop kunnen meerdere producenten van biogas zich aansluiten om biogas gezamenlijk te zuiveren tot aardgaskwaliteit wat vervolgens via het net beschikbaar is voor bijvoorbeeld huishoudens. Zo besparen we fossiel aardgas.

Wie kan deelnemen aan de biogashub?

In de biogashub moet een groep producenten gaan samenwerken die gezamenlijk het gas zuiveren en in het net injecteren. Ondernemers in de agrarische sector en de groensector kunnen mee werken aan de realisatie van één of meer biogashubs.

Waarom een biogashub opzetten?

De reden om een hub op te zetten is dat fossiele grondstoffen eindig zijn en in Europees verband afspraken zijn gemaakt over de inzet van duurzame energie. Bio-energie kan hierin een groot aandeel innemen. Utrecht heeft een behoorlijk grote agrarische sector en een dicht wegennet. Vanwege dit wegennet is er ook een grote voorraad bermgras. Het gras kan in een vergistingsmachine worden verwerkt naar biogas.

 

Hoeveel biogas kan omgezet worden in de hub?

De schatting is dat in totaal er een potentieel is om ca 50.000 huishoudens van aardgas op biologische basis te kunnen voorzien.

Hoe wordt de ontwikkeling van de biogashub gefinancierd?

Voor de realisatie is de provincie Utrecht bereid om € 500.000 te investeren. De rest moet de markt zelf inbrengen en via nog aan te vragen subsidies binnenkomen. De biogashub zal uiteindelijk een samenwerking zijn van partijen die een consortium vormen.

Daarnaast faciliteert de provincie de vorming van een consortium.

Welke partners zijn betrokken in de realisatie van het Consortium?

LTO Noord, branchevereniging van de loonwerkers CUMELA en STEDIN Diensten hebben hun medewerking toegezegd om samen met de provincie Utrecht de biogashub te realiseren. Onder Partners leest u meer over de betrokkenheid van de partners.

 

Wat merkt de omgeving van de biogashub?

De impact van een hub op de omgeving is relatief laag. Bij een hub wordt alleen maar biogas opgewerkt, Er vindt geen vergisting meer plaats. De opwerking kan – afhankelijk van de gekozen installatie – tijdens de compressie van het biogas geluid veroorzaken (vergelijkbaar met een pomp). Natuurlijk wordt er met gas gewerkt en is het uitermate belangrijk om de veiligheid te garanderen. Dit soort installaties hebben dan ook altijd een uitgebreid veiligheidstraject en juist daarom wordt de samenwerking met partners als Stedin Diensten gezocht . Op dit moment is het type installatie nog niet bepaald, gedurende het project zal dit duidelijk worden en daarmee ook de impact op de omgeving met betrekking tot geluid en (brand)veiligheid. Zodra meer informatie bekend is, zal het op de website geplaatst worden.

Welke mogelijke kansen biedt deelname in de biogashub?

 

 

Deelname aan de biogashub kan u als ondernemer kansen bieden, bijvoorbeeld:

- Biogas afname gegarandeerd

- Hogere kwaliteit biogas zorgt voor een beter rendement en meer afzetmogelijkheden

- Door samen te werken met diverse andere partijen hoef het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden; u kunt direct van de kennis van andere partijen profiteren en uw eigen kennis delen.

- Bijdrage aan de maatschappij door duurzame energieproductie. Dit heeft niet alleen een positieve impact voor de samenleving maar ook voor het imago van uw bedrijf.

- Nieuwe kansen door samenwerkingsverbanden met verschillende partijen. Juist door de samenwerking van partijen die elkaar anders weinig zien kunnen in de toekomst nieuwe kansen ontstaan!

 

Stel uw vraag