Verslag 2e bijeenkomst in het kader van het project “Inzamelstructuur Berm- en natuurgras provincie Utrecht en het Gooi”

14 februari 2014 is een 2e informatiemiddag gehouden over de “Inzamelstructuur Berm- en natuurgras provincie Utrecht en het Gooi”. Ruim 30 geïnteresseerden van overheid en bedrijfsleven namen deel. De bijeenkomst werd geopend door gedeputeerd Economische Zaken van de provincie Utrecht, de heer Remco van Lunteren.

Het project maakt deel uit van het Interreg project ARBOR- Biomass for Energy.

Onderstaand is een samenvatting van de bijeenkomst opgenomen.

2e bermgras bijeenkomst

Ondernemerschap en duurzame samenwerking, Remco van Lunteren

Remco schetst het economisch beleid van de provincie. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol. Duurzaamheid is niet alleen een maatschappelijke opgave, maar juist een economische kans.

In het dossier “bermgras” is de overheid een natuurlijke partner. De overheid besteedt de projecten aan. De opgave aan het bedrijfsleven is ze uit te voeren op een duurzame manier, zonder subsidie. Alleen dan ontstaat innovatie in duurzaamheid en rentabiliteit. Het is aan het bedrijfsleven deze uitdaging op te pakken.

Toelichting ARBOR, Sieta de Vries, provincie Utrecht

De provincie Utrecht participeert met dertien partners in zes landen in Noordwest Europa in het Interreg project ARBOR – Biomass for Energy. Als partner van dit project heeft de provincie Utrecht het initiatief genomen om biomassa beter te benutten voor het opwekken van duurzame energie. Het deel van de provincie Utrecht bestaat uit drie deelprojecten, die onderling samenhangen:

1.            Opzetten van een rendabele inzamelstructuur voor bermgras

2.            Faciliteren van droogvergisting bij bestaande composteerinstallaties.

3.            Realisatie van een biogashub waarbij het biogas wordt opgewerkt en geïnjecteerd in het aardgasnet.

De deelprojecten 1 en 3 voert Royal HaskoningDHV in opdracht van de provincie Utrecht uit. De onderhavige bijeenkomst valt onder deelproject 1. Het doel is dat de inzamelstructuur leidt tot voldoende berm- en natuurgras, dat gebruikt kan worden als (co)substraat in vergisters.

Omdat de Europese Commissie erg veel belangstelling heeft voor de resultaten van het Utrechtse project, is besloten om € 50.000,- extra budget beschikbaar te stellen voor het hele ARBOR project voor communicatie doeleinden. Mogelijk wordt de oplevering van het project uit gesteld tot medio 2015.

Toelichting rapportage

Het rapport “Rendabele Bermgras inzamelstructuur. Zo groen als gras…” is via de website te downloaden. Uit het rapport kan geconcludeerd worden:

Door samen te werken in inzameling en verwerking van berm- en natuurgras, kan per beheerder tot 10% van de kosten bespaard worden

De markt is moeilijk. Marktpartijen kunnen alleen investeren als er voldoende gras verwerkt kan worden. Deze markt kan georganiseerd worden door gezamenlijk op basis van EMVI-criteria projecten op de markt te zetten, waar inzameling en verwerking gekoppeld zijn aan maaiwerk. Beheerders en bedrijven worden opgeroepen zich te melden om deze aanpak verder vorm te geven.

Toelichting samenwerkingsovereenkomst

De overeenkomst heeft als doel een keten van activiteiten te regelen door duurzaam samen te werken tegen een redelijke prijs. Dergelijke keten-contracten bestaan nog niet in het onderhoud van groen en de inzameling van groen afval. In andere sectoren, zoals de bouw, is het niet onbekend dat meerdere partijen in de keten  samen optrekken.

Het idee van de keten is dat er een volume berm- en natuurgas op de markt wordt gebracht, waar marktpartijen op kunnen inschrijven om die te verwerken tot energie of grondstoffen en waar op basis van EMVI-criteria de verwerker gekozen wordt. Een concessiemodel, waar de opdrachtgever een vergoeding betaalt, is dan het beste model.

Om hierin verder te komen, is het noodzakelijk dat beheerders met marktpartijen praten om deze EMVI-criteria te bepalen. Daarvoor worden beheerders en marktpartijen opgeroepen zich te melden.

Discussie

De volgende discussiepunten kwamen aan de orde:

Diverse marktpartijen zijn bereid om te verwerken met contracten die korter duren dan 10 jaar. De beheerders moeten dan wel bereid zijn de risico’s van de marktpartijen te waarderen. In de huidige maaicontracten gebeurt dat niet, waardoor innovatie uitblijft.

Staatsbosbeheer (Van Hedel) werkt met contracten waar afnemers zelfs geld betalen voor afname van het gras. Het gras van Staatsbosbeheer is afkomstig van grote natuurgebieden, waar het gras aanzienlijk schoner is dan dat uit de bermen. Staatsbosbeheer heeft te kampen gehad met aanloopkosten, maar nu is er een positief verdienmodel.

De ICT (Van Lunteren) zou kunnen helpen door vraag en aanbod te combineren. In de vorm van De Klik bestaat er al zo’n bedrijf. Verder zou met de ondernemers nagegaan moeten worden welke initiële investeringen nodig zijn om structurele besparingen bij de overheid te kunnen realiseren. In het rapport is daar al globaal op ingegaan.

Ook met kleine partijen gras is innovatie te stimuleren. Dit zou geregeld kunnen worden via de huidige manier van werken, waarbij beheerders in hun opdrachten eisen stellen hoe het maaisel verwerkt moet worden. Belangrijk is dan wel dat dezelfde criteria worden gebruikt.

De BVOR (Brinkman) roept op om juist 1 op 1 relaties te creëren tussen beheerders en marktpartijen, waardoor maatwerk wordt verkregen. Op deze wijze kan selectief gemaaid worden, waardoor de verwerking volgens de nog op te stellen criteria haalbaar is.

Gras klepelen en laten liggen is nog steeds de goedkoopste oplossing. De gemeente Houten werkt bv op deze manier. Verschillende gemeenten (Houten, Nieuwegein) hebben wel interesse meet te denken over een alternatief, maar dat mag niet kostenverhogend werken.

Conclusies en afspraken

Van der Kooij concludeert dat deze 2e bijeenkomst geleid heeft tot meer belangstelling voor deelname in de inzamelstructuur. Het rapport is een goede basis om verder te gaan. De aanwezigen worden nogmaals opgeroepen hun belangstelling te registreren om verder te gaan met het realiseren van deze inzamelstructuur  Vervolgens zal de provincie Utrecht een bijeenkomst organiseren om verder te gaan met deze realisatie.

Eén reactie op “Verslag 2e bijeenkomst in het kader van het project “Inzamelstructuur Berm- en natuurgras provincie Utrecht en het Gooi”

Laat een reactie achter bij StevDubs Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>